Publiczne Przedszkole
Czwóreczka

Wyniki rekrutacji do publicznych placówek wychowania przedszkolnego – komunikat dla rodziców!

Lista kandydatów przyjętych oraz lista kandytatów nieprzyjętych

 

Od 30 kwietnia do 6 maja trwa potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Możliwość elektronicznego potwierdzenia woli zostaje uruchomiona 30 kwietnia od godziny 10.00 do 6 maja w systemie Formico: pruszczgdanski.formico.pl Potwierdzenie woli przyjęcia należy wprowadzić do systemu.

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty spowodowanym COVID-19 wyniki rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podawane będą do publicznej wiadomości na stronach internetowych tych placówek, w dniu 30 kwietnia 2020 r.

 

W trosce o bezpieczeństwo kandydatów potwierdzenie woli przyjęcia do placówki wychowania przedszkolnego, do której zakwalifikował się kandydat będzie można złożyć za pośrednictwem SYSTEMU FORMICO: pruszczgdanski.formico.pl.

 

Podstawa prawna: §11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 564, poz. 657)

 

Z poważaniem,

Lucyna Wysmyk