.Organizacja

1.Przedszkole pełni usługi od września do czerwca ze zmienną miesięczną przerwą wakacyjną.

2.Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.

3.Przedszkole jest zamknięte w dni ustawowo wolne od pracy oraz dodatkowe dni wolne ustalone na podstawie kalendarza Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4.Ponadto 24 grudnia (Wigilia) przedszkole jest nieczynne, 31 grudnia(Sylwester) czynne do 14.00(dni pracujące).

5.Zasady organizacji pracy oraz rekrutacji dzieci określa Statut Przedszkola

6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

7.W roku szkolnym 2016/17 przystąpiliśmy do projektu przedszkoli za złotówkę, czyli bezpłatny 5 –godzinny pobyt dziecka w godzinach 8.00-13.00

8.Odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem bezpłatnym wynosi 1 zł.

9.Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 10 zł.

 

 

 

 

 

 

Dokumenty przedszkola:

Procedura bezpieczeństwa

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

STATUT Przedszkola

Podstawa programowa