KADRA PRZEDSZKOLA

 

Dyrektor Lucyna Wysmyk

Wicedyrektor Aleksandra Blok

 

I Żabki

Sandra Marcinkowska

Monika Barta

 

II Pszczoły

Alicja Kozik

Karina Gadomska


III Świerszcze

Kinga Krenska

Marta Kmiecik


IV Świetliki

Teresa Stolarska

Iwona Sinkiewicz


V Jeżyki

Aleksandra Kaska

Kinga Gałązka

Agnieszka Czarniecka

 

VI Żółwiki

Marta Gwizdała

Agata Ostrowska

Teresa Ferenc

 

VII Biedronki

Aleksandra Blok

Agnieszka Nikoniuk

 

VIII Żuki

Blanka Oracz

Agata Kuriata


IX Ważki

Jagoda Gruszka

Marzena Łukaszewicz

 

X Mrówki

Irena Kucharska

Joanna Merchel

 

Psycholog Iwona Van Buuren

Logopeda, surdologopeda Anna Łozińska – Mołdawa

Religia Mariola Fetta