Podziękowanie za wsparcie 5 edycji akcji „NIE JEST KOLOROWO”.