Komisja Rekrutacyjna

 

Komisja Rekrutacyjna

 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

Wtorek, środa 15.30-17.00

czwartek 7.30-8.30

z wyjątkiem następujących dni:

01.03.2018 – 8.00-9.30

02.03.2018-8.00-9.30

30.03.2018 (ostatni dzień przyjmowania wniosków) – 8.00-15.00