Charakterystyka dziecka po ukończeniu 5 roku życia