Charakterystyka dziecka po ukończeniu 4 roku życia