Charakterystyka dziecka po ukończeniu 3 roku życia