Charakterystyka dziecka po ukończeniu 2 roku życia