Kryteria gotowości szkolnej

KRYTERIA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ:

 
  1. umiejętność koncentracji, skupiania uwagi
  2. prowadzenie rozmowy „na temat”
  3. odpowiadanie na pytania
  4. reagowanie na nakazy i zakazy
  5. rozumienie obowiązujących dziecko norm, a więc i tego, za co jest nagradzane i karane
  6. rozumienie i stosowanie norm społecznych, które są ogólnie akceptowane
  7. używanie zwrotów grzecznościowych
  8. umiejętność dzielenia się
  9. umiejętność ustępowania, udzielenia z własnej woli pomocy osobie, która jej potrzebuje.
Źródło: czasopismo „Mój przedszkolak” nr 1 – wrzesień 2011